โครงสร้างองค์กร

    ปัจจุบันบริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด ได้มีอัตรากำลังพลทั้งหมด 100 อัตรา และมีโครงสร้างการบริหารงานองค์กรดังนี้

 
     
 
 
 
hit counter account login  Copyright © Bpllighter.com. All Rights Reserved.