บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วย ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบนพื้นฐานของ " ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ " ด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

      

ร่วมกิจกรรมยิงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2550

 

 
     
 
 
 
hit counter account login  Copyright © Bpllighter.com. All Rights Reserved.